AKCJA KATOLICKA ARCHIPREZBITERATU JAROSŁAWSKIEGO W WIELKICH OCZACH

Akcja Katolicka z archiprezbiteratu Jarosław na ?Różańcu do granic? u Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach.

Odmawiajmy, jeśli to możliwe każdego dnia Różaniec, zarówno indywidualnie jak i we wspólnocie. Różaniec to modlitwa prosta i głęboka i bardzo skuteczna, także gdy prosimy o łaski dla rodzin, dla wspólnot i całego świata.( Św. Jan Paweł II.)

We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 7 października w Wielkich Oczach na spotkaniu modlitewnym ?Różaniec do granic? zgromadziły się rzesze wiernych z różnych stron Polski np. z Krakowa , Warszawy czy Gdańska. Tu przybyła AK z archiprezbiteratu Jarosław ? Nie spodziewaliśmy się, że aż tylu ludzi przyjedzie tutaj do nas do Wielkich Oczu? powiedział jeden z uczestników ?Różańca do Granic?. Cel pobytu znany nam wszystkim, tym którzy kochają i szanują taką rozmowę z Panem Bogiem przez Maryję i tym , którzy próbowali naigrywać się z tej formy modlitwy. Modlenie się na paciorkach różańca świętego było jedną z najważniejszych próśb, jakie Matka Boża skierowała do trojga pastuszków 100 lat temu w Fatimie. Odpowiedzieliśmy na Jej prośbę na tym skrawku granic naszej Ojczyzny?, modląc się o nawrócenie i jedność w narodzie oraz o pokój dla Polski i całego świata.  W atmosferę modlitwy przed godz. 11 zebranych u Stóp MB Pocieszycielki Strapionych wprowadził ks. Józef Florek kustosz i proboszcz ,który powitał pątników i przybliżył historię Sanktuarium w Wielkich Oczach. Następnie w asyście wielu Kapłanów przewodniczył uroczystej Eucharystii w Słowie Bożym wskazał na Maryję z którą, pragniemy prosić w intencji : pokoju, sprawiedliwości, miłości, życzliwości, jedności, zgody w rodzinach, trzeźwości w naszej Ojczyźnie, zachowania szacunku wobec życia nienarodzonych i osób starszych. Chcemy razem z Maryją prosić o potrzebne łaski, które są wpisane w nasze serca i naszych bliskich. Po Mszy Św. adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, pod przewodnictwem ks. wikariusza Michała Bester z grupą OAZY. Po chwili przerwy przeznaczonej na posiłek, przygotowany przez parafian pod opieką POAK gdzie prezesem jest Pani Ania Bałata z figurą Matki Bożej Fatimskiej i obrazem Matki Częstochowskiej podzieleni na dwie grupy udaliśmy się do wsi Skolin i Żmijowiska. W drodze zaczęliśmy odmawiać różaniec, po 2 km procesji tuż przy granicy w Skolinie zatrzymaliśmy się przy Krzyżu przydrożnym pod potężną lipą, ustawiając figurę MB Fatimskiej na przygotowanym przez parafian ołtarzyku aby tam celebrować naszą modlitwę. Między kolejnymi częściami różańca, o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia podczas , której zaczął padać drobny deszczyk a na sklepieniu nieba pojawiła się piękna tęcza. Napełniając nasze serca nadzieją , że Pan Jezus okazuje nam Swoje Miłosierdzie, że jest w śród nas, że nas nie opuszcza. Spotkał się z nami nie tylko w Chlebie Eucharystycznym, Słowie Bożym ale w tym znaku tej Tęczy pod, którą przywiodła nas Maryja Jego Matka i nasza. Wracając do kościoła odmówiliśmy czwartą część różańca. W tym modlitewnym szturmie do nieba AK włączyła się w oprawę liturgiczną Mszy Świętej, adoracje i prowadziła oprócz innych wspólnot część Radosną Różańca Świętego. Spotkanie zakończono błogosławieństwem ks. Kustosza przez ręce Maryi. Bogu niech będą dzięki za to niepowtarzalne przeżycie, za morze modlitwy za pogodę , za miłą atmosferę. Serdeczną po staropolsku gościnność ?Bóg zapłać? wszystkim , którzy przyczynili się do tego modlitewnego przeżycia składamy na ręce ks. proboszcza Józefa Florka.

Odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie Jarosław Cecylia Baran.