Działalność

Druk planu pracy POAK na 2018   

Kalendarium na 2018

Plan pracy DIAK na 2018

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2017

Ankieta aktywności Prezesa POAK za rok 2017

Prezentacje o Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej:

1. Tekst w pliku

2. Prezentacja w pliku

3. Prezentacja w pliku

Karta uczestnika do pobrania >>

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2016 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2016

Ankieta aktywności Prezesa POAK

Wzór planu pracy POAK na 2016 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2015

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2015 r.  

Druki potrzebne dla POAK >>

STATUT AKCJI KATOLICKIEJ w POLSCE Statut AK w Polsce

Ceremoniał pocztu szandarowego Statut AK w Polsce

Regulamin Konkursu ?Jan Paweł II ? Patron Rodziny?

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2014 r.

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2014 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2014

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2013 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2013

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2013 r.

Wzór planu pracy POAK na 2014 r.

Karta informacyjna wypoczynku letniego

Regulamin Konkursu 2013 ?Jan Paweł II ? Papież Rodziny?

Wniosek o wręczenie Statuetki Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2012 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2012

Zbiorcze zestawienie sprawozdań POAK (DEKANAT) za 2012 r.

Wzór planu pracy POAK na 2013 r.

Regulamin Konkursu ?Jan Paweł II ? Papież Rodziny?

Program Pracy Akcji Katolickiej oraz preliminarz budżetowy na 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2011 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2011

Prezentacja o Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Wzór planu pracy POAK

Program Pracy Akcji Katolickiej oraz preliminarz budżetowy na 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2010 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2010

Program Pracy Akcji Katolickiej oraz preliminarz budżetowy na 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2009 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2009

Kalendarium na 2009

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2008 r. oraz preliminarz budżetowy na 2009 r.

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2007 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej

Uchwała Zarządu DIAK w sprawie zasad występowania POAK po zewnętrzne źródła finansowania

Program Pracy Akcji Katolickiej na 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej za 2006 r.

Druk sprawozdania z działalności POAK za rok 2006

Plan pracy Akcji Katolickiej na rok 2006

Sprawozdanie z pracy Akcji Katolickiej za rok 2005