Formacja

FORMACJA 2017

KATECHEZA XII: „EWANGELIZACJA W ZDERZENIU Z PROGRAMOWĄ ANTYEWANGELIZACJĄ, OPARTĄ NA NEGACJI BOGA I RELATYWIZACJA WARTOŚCI”

KATECHEZA XI: „ŻYCIE WSPÓLNOTOWE BOGA ZACHĘTĄ DO BUDOWANIA COMMUNIO I COMMUNICATIO WE WSPÓLNOTACH LUDZKICH”

KATECHEZA X: „POKÓJ CHRYSTUSOWY DAREM BOGA I OWOCEM AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA”

KATECHEZA IX: „CONSECRATIO MUNDI (ODNOWA PORZĄDKU DOCZESNEGO W DUCHU EWANGELII) DĄŻENIEM DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, HUMANIZACJI ŚWIATA ORAZ UGRUNTOWYWANIEM SFER SACRUM I SANCTUM”

KATECHEZA VIII: „PROMOCJA LUDZKA ODKRYWANIEM I ZGŁĘBIANIEM GODNOŚCI CZŁOWIEKA”

KATECHEZA VII: „REALIZACJA ŚWIĘTOŚCI DOJRZEWANIEM DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA”

KATECHEZA VI: „NOWA EWANGELIZACJA W KONTEKŚCIE SEKULARYZACJI I DECHRYSTIANIZACJI SPOŁECZEŃSTW”

KATECHEZA V: „EWANGELIZACJA DUSZPASTERSKA JAKO POGŁĘBIANIE WIARY”

KATECHEZA IV: „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA MISJE AD GENTES

KATECHEZA III: „BUDOWANIE KOŚCIOŁA DOPEŁNIENIEM GŁOSZENIA EWANGELII”

KATECHEZA II: „PEDAGOGIA EWANGELII A WSPÓLNOTOWY CHARAKTER ZBAWIENIA”

KATECHEZA I: „KONIECZNOŚĆ ŚWIADECTWA LUDZI WIERZĄCYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

 

Codzienna modlitwa Członka Akcji Katolickiej

Konferencja ks. abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego do Księży Asystentów AK i KSM – Strachocina – Jarosław: 4-5.02.2008

Encyklika Piusa XI o Akcji Katolickiej

Encyklika Piusa XII o św. Andrzeju Boboli

Akcja Katolicka nie zmarnowała czasu – z JE ks. abp. Józefem Michalikiem Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski rozmawia Elżbieta Olejnik