RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ

Na podstawie art. 23 ust. 3 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce zwołuję Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018 r. /sobota/ w  Przemyślu, wg poniższego programu.

 

 1. Msza św. – w bazylice archikatedralnej w Przemyślu – godz. 930
 2. Obrady Rady DIAK – Sala „ROMA” w Przemyślu – godz. 1100

Rejestracja uczestników – od  godz. 1030

         Projekt programu Zebrania Rady DIAK:

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa  Zarządu DIAK.
 2. Wybory Prezydium Zebrania Rady DIAK.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za okres kadencji 2014 – 2018
 5. Przedstawienie procedury wyboru Prezesa, Zarządu Diecezjalnego, delegata do KIAK oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór kandydatów na Prezesa DIAK.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczebnego Zarządu DIAK.
 8. Wybór Zarządu DIAK.
 9. Wybór delegata do KIAK.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 11. Zakończenie obrad

PREZES DIAK

Danuta Figiela

zaproszenie w formacie