UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA W PRZEMYŚLU – Aktualizacja

Drodzy Członkowie Akcji Katolickiej!

25 listopada w przeddzień uroczystości  Chrystusa Króla Wszechświata, jak co roku będziemy pielgrzymować do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu – serca naszej archidiecezji. Początek pielgrzymki o godz.1000. Rozpocznie ją referat ks. dra hab. Wacława Siwaka nt. ,,Święty Jan Paweł II jako patron Akcji Katolickiej”. Po nim i krótkich ogłoszeniach wraz z młodzieżą KSM-u będziemy oczekiwać na Mszę Świętą, która rozpocznie się o godz.1100, a będzie jej przewodniczył ks. Arcybiskup Adam Szal.

Serdecznie zapraszam wszystkich członków i sympatyków naszego stowarzyszenia na wspólną modlitwę i radosne świętowanie. Będzie to szczególna pielgrzymka, bo złożymy podczas niej dziękczynienie za dar Patrona Akcji Katolickiej w Polsce Świętego Jana Pawła II.

Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie – mówił do młodych czuwających przy Nim na Placu św. Piotra pamiętnego 2 kwietnia 2005 roku.

Dajmy się Mu i my odszukać. Zaprośmy na to spotkanie Księży Asystentów i bądźmy jedną Rodziną ludzi wiary. Niech Św. Jan Paweł II będzie z nas dumny w domu Ojca. My zaś otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi i nie lękajmy się.

Skoro Bóg z nami, któż przeciwko nam.

Do spotkania w Przemyślu

Prezes DIAK

Danuta Figiela