WYBORY 2018 – DRUKI

W związku z koniecznością przeprowadzenia prawyborów przed wyborami Prezesa DIAK, Zarządu, delegata do KIAK oraz członków Komisji rewizyjnej, przekazujemy potrzebne druki.

1. Uchwała nr 9 /I/2010 Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z dnia 10.01.2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu zgłaszania kandydatów do funkcji w Diecezjalnym Instytucie oraz przygotowania Zebrania Wyborczego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej”

2. Wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 1

3. Zgłoszenie kandydatów do funkcji w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji  Przemyskiej – załącznik nr 2

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie – załącznik nr 3

5. Zgłoszenie kandydatów do funkcji w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej – załącznik nr 4

O terminach prawyborów w poszczególnych archiprezbiteratach będziemy informować na bieżąco.

Listy do głosowania zostaną przesłane odpowiedzialnym za archiprezbiteraty.